Liên hệ

Gửi yêu cầu

Thông tin liên hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT)
Tổ chức Phi Lợi nhuận hướng tới các cơ hội giúp những cộng đồng còn khó khăn phát triển
thông qua rút ngắn khoảng cách số và tiếp cận thông tin hiệu quả.Địa chỉ: Phòng 3001, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24.6269.4690
E-mail: youthsparkvietnam@vietnet-ict.org