MỘT SỐ ỨNG DỤNG TIN HỌC CƠ BẢN VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH

Tham gia khóa học

Tổng quát

Khóa học “Ứng dụng Tin học cơ bản và Hệ điều hành” được thực hiện với mục đích giúp học sinh trung học cơ sở làm quen và sử dụng các ứng dụng Tin học cơ bản bao gồm các công cụ ứng dụng công nghệ điện toán đám mây hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả và các ứng dụng Tin học văn phòng, đồng thời giúp học sinh làm quen và tương tác với Hệ điều hành máy tính.

Những công cụ được lựa chọn giới thiệu trong khóa học là những ứng dụng cơ bản, rất cần thiết cho bất cứ học sinh nào để nâng cao hiệu quả trong quá trình học tập và làm việc sau này. Từ việc hiểu và thành thạo các công cụ, các bạn có thể ứng dụng chúng để phục vụ cho rất nhiều các nhu cầu đa dạng trong cuộc sống như làm việc nhóm, trao đổi thông tin, lưu trữ dữ liệu, quản lý cuộc họp, xây dựng tập tin trình chiếu, ghi chép, thống kê…

Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên, học sinh có thể tự học theo khóa học này để từng bước thành thạo các ứng dụng Tin học. Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện qua đánh giá thường xuyên và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sáng tạo.

Hy vọng rằng nội dung “Ứng dụng Tin học cơ bản và hệ điều hành” sẽ giúp các bạn học sinh có được chìa khóa mở ra cánh cửa chinh phục các ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong học tập.

Giáo trình

 • Phần 1: Công cụ hỗ trợ làm việc nhóm và hệ điều hành

  • Bài 1. Công cụ hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả
  • Bài 2: Khám phá hệ điều hành máy tính
 • Phần 2: Các ứng dụng Office 365

  • Bài 3: Tìm hiểu các ứng dụng Office 365
  • Bài 4: Làm quen bảng tính, xử lý số liệu
  • Bài 5: Tạo ấn phẩm truyền thông ấn tượng với Word
  • Bài 6: Thuyết trình hiệu quả với PowerPoint
  • Bài kiểm tra cuối khóa