LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ VỚI OFFICE 365

Giảng viên: Nguyễn Thành Trung - Chuyên gia giáo dục Microsoft

Tham gia khóa học

Tổng quát

Khóa học “Làm việc nhóm hiệu quả với Office 365” nhằm mục đích giúp giáo viên ứng dụng các công cụ thuộc hệ thống Office 365 nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Từ đó, giáo viên cũng có thể trực tiếp giảng dạy lại các nội dung này cho các bạn học sinh.

Office 365 là một trong những nền tảng điện toán đám mây hiện đại nhất thế giới của Microsoft cung cấp. Với Office 365, người dùng có thể làm việc cộng tác cùng nhau như chia sẻ tập tin thông qua OneDrive, làm việc nhóm với Teams, mời lịch họp trực tuyến với Calendar, tổ chức dữ liệu với OneNote, lên kế hoạch theo dõi tiến độ công việc với Planner…

Nguồn: Dự án YouthSpark Career Readinessdo Microsoft và VCCI phối hợp triển khai.

Giáo trình

 • Học tập - Làm việc mọi lúc mọi nơi với Ofice 365

  • Giới thiệu OFFICE365
  • Tìm hiểu Ofice 365
  • Kết Luận
 • Outlook Group

  • Giới thiệu Outlook Group
  • Làm việc nhóm với Outlook
  • Kết Luận
 • Làm việc với MSTeam

  • Giới thiệu MSTeam
  • Tìm hiểu , thực hành ứng dụng
  • Kết Luận
 • quản lý học tập, làm việc với Calendar

  • Giới thiệu Calendar
  • Khám phá ứng dụng lịch
  • Kết Luận
 • Làm việc, công tác, chia sẻ dữ liệu với OneDrive

  • Giới thiệu OneDrive
  • Tìm hiểu , thực hành ứng dụng
  • Kết Luận
 • Ứng dụng OneNote trong quản lý _ tổ chức dữ liệu

  • Giới thiệu ứng dụng OneNote
  • Khám phá ứng dụng
  • Kết Luận
 • Khám phá Microsoft Virtual Academy _ Code Academy

  • Giới thiệu Microsoft Virtual Academy _ Code Academy
  • Khám phá Microsoft Virtual Academy _ Code Academy
  • Kết Luận
 • Phân công - Quản lý luồng công việc với Phanner

  • Giới thiệu Planner
  • Tìm hiểu , thực hành ứng dụng
  • Kết Luận