GIẢNG DẠY DỰNG CẢNH VÀ XỬ LÝ PHIM ẢNH VỚI MOVIE MAKER

Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tham gia khóa học

Tổng quát

Giáo trình

 • Dự án làm phim về cây xanh

  • Đoạn phim về cây xanh
  • Giới thiệu dự án
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Giới thiệu phần mềm Movie marker
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Phim minh họa
 • Dự án làm phim về tình bạn

  • Đoạn phim về tình bạn
  • Mục tiêu dự án
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Điều chỉnh âm lượng
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Phim minh họa
 • Dự án làm phim về Hai con Dê

  • Đoạn phim về Hai con dê qua cầu
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Vẽ hình động
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Phim minh họa
 • Dự án làm phim về bài hát Bụi phấn

  • Đoạn phim Bụi phấn
  • Dự án phim Bụi phấn
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Chèn phụ đề
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Phim minh họa
 • Dự án làm phim về bài hát Những ngày hè

  • Đoạn phim Những ngày hè
  • Dự án làm phim Những ngày hè
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Chuyển cảnh trong Dự án
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án
 • Dự án làm phim về bài Sinh hoạt lớp

  • Đoạn phim Sinh hoạt lớp
  • Dự án phim Sinh hoạt lớp
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Cấu trúc kịch bản
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án
 • Dự án làm phim Kỷ niệm đẹp

  • Đoạn phim Kỷ niệm đẹp
  • Dự án
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Điện thoại thông minh và các kiểu liên kết
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án
  • Phim minh họa sử dụng điện thoại thông minh để thu thập dữ liệu điện thoại