GIẢNG DẠY LẬP TRÌNH 3D VỚI PHẦN MỀM KODU

PGS.TS. Đào Thái Lai - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tham gia khóa học

Tổng quát

Giáo trình

 • Sử dụng KODU để tạo cảnh hoạt hình

  • Module 1: Sử dụng KODU để tạo cảnh hoạt hình
  • Lưu Ý
  • Nội dung khóa học
  • Module 1: Sử dụng KODU để tạo cảnh hoạt hình
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Hướng dẫn các thao tác cơ bản
  • Tổng kết
  • Hoạt động sáng tạo dự án
 • Thiết lập trò chơi với phần mềm phức tạp

  • Module 2: Thiết kế trò chơi với phần mềm phức tạp
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Tiếp tục điều chỉnh hoạt cảnh
  • Xác định hành vi cho KODU
  • Tổng kết
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án
 • Thiết lập trò chơi có sự điều khiển của người chơi

  • Module 3: Thiết lập trò chơi có sự điều khiển của người chơi
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án
 • Thiết lập trò chơi có điều khiển nhân vật

  • Module 4: Thiết kế, chuyển trang và chia sẻ cộng đồng
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án
 • Bổ sung và luyện tập tổng hợp

  • Module 5: Bổ sung và luyện tập tổng hợp
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án