GIẢNG DẠY LẬP TRÌNH 2D VỚI PHẦN MỀM SCRATCH

ThS.Nguyễn Văn Nam - Trưởng bộ môn Tin học Trường phổ thông liên cấp Olympia

Tham gia khóa học

Tổng quát

Giáo trình

 • Bắt đầu với Scratch

  • Module 1:Bắt đầu
  • Tổng quan
  • Yêu cầu năng lực và kỹ năng
  • Nội dung chương trình
  • Mục tiêu của Module 1
  • Giao diện Scratch 2.0
  • Tọa độ, kích thước sân khấu
  • Khu vức các nút lệnh
  • Phân loại các khối lệnh
  • Khu vực câu lệnh
 • Bài toán chuyển động

  • Module 2: Bài toán chuyển động
  • Mục đích
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án
 • Hội thảo hiệu ứng đồ họa

  • Module 3: Hội thảo và hiệu ứng đồ họa
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án
 • Chơi nhạc và vẽ hình trong Scratch

  • Module 4: Chơi vẽ hình trong Scratch
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án
 • Điều khiển và cấu trúc điều khiển

  • Module 5: Điều khiển và cấu trúc điều khiển
  • Mục tiêu
  • Hoạt động tìm tòi khám phá
  • Hoạt động thực hành ứng dụng
  • Hoạt động sáng tạo dự án
  • Cộng đồng chia sẻ Scratch