HOẠT ĐỘNG
Dự án tổ chức Sân chơi Giờ Lập trình và giao lưu sản phẩm từ ngày 1/12/2017 đến ngày 20/1/2018. Sân chơi tạo cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các tỉnh thành trong quá trình triển khai dạy và học dự án và giúp thầy cô, học sinh các trường học hỏi lẫn nhau.
SỰ KIỆN
Trong tháng 10/2017, dự án YDI tập huấn chương trình Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính cho gần 800 giáo viên đến từ 14 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Khánh Hòa, …
THƯ VIỆN
Bộ tài liệu giảng dạy chương trình Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính: Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3, Quyển 4